Jovana

Potpuna promena osmeha zamenom samo centralnog SEKUTIĆA u samo jednom satu za bezmetalnu CEREC krunicu.

 

 

Facebook